คุณสามารถรับ Infographic ดีๆ ฟรี ส่งตรงถึง อีเมลคุณ

Ads Full Course 2_Banner_Top

เทคนิคการเล่าเรื่อง 9 วิธี เพื่องานสร้างสื่อที่ดี

Published by PresentationX

1. HUMOUR การสร้างอารมณ์ขัน หรือการใช้มุขตลกช่วยวิธีนี้เป็นเทคนิคที่ฮิตมากทั่วโลก

2. FANTASY การสร้างภาพที่เหนือจริง หรือใช้สิ่งที่ไม่เป็นจริงไม่มีตัวตนให้ตัวตนขึ้นมา เพื่อให้ชิ้นงานโฆษณาดูแตกต่างเกิดเป็นภาพใหม่ที่จะหยุดสายตาคนดูได้

3. SLICE OF LIFE การนำความจริงของชีวิต บางเสี้ยวของชีวิตมาเป็นการนำเสนอเรื่อง ต้องการความรู้สึกร่วมจากผู้บริโภคมาก ๆ

4. PRESENTER เป็นการเล่าเรื่องโดย ผ่านบุคคลที่เชื่อว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจ ถือน่าเชื่อถือมากที่สุด แล้วจะคล้อยตามเห็นด้วยหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

5. TESTIMONIAL คล้าย ๆ กับการใช้ PRESENTER แต่ต่างกันตรงที่เป็นการใช้บุคคลใดก็ได้ที่ได้พิสูจน์แล้ว.. เห็นจริง วิธีนี้ จึงเป็นลักษณะของคำยืนยันหรือความเห็นชอบกับประสิทธิภาพของสินค้าของเรา

6. DEMONSTRATION เทคนิคการเล่าเรื่องโดยการสาธิตให้เห็น หรือทดลองให้ดูให้ ผู้บริโภครู้แจ้งเห็นจริงถึงประสิทธิภาพของสินค้า

7. SPOOF วิธีการเล่าเรื่องโดยใช้การล้อเลียน อาจเป็นการล้อเลียนหนังบางเรื่องหรือการนำ CHARACTER ของบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันดีมาเลียนแบบเพื่อให้เกิดการจดจำ

8. COMPARISON การเล่าเรื่องโดยลักษณะการเปรียบเทียบให้เห็นซึ่งส่วนใหญ่ การเปรียบเทียบก็เพื่อเหตุผล 2 ประการ ด้วยกันคือ 8.1. เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง 8.2. เปรียบเทียบ ให้เห็นความคล้าย

9. SIMILE การเล่าเรื่องโดยวิธีอุปมาอุปมัย หรือเป็นลักษณะเปรียบเปรย ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาประสิทธิภาพไปเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ การที่เราจะตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ว่าเป็นใคร มีทัศนคติอย่างไร เพื่อพิจารณาว่าเขาจะรับมุขเราด้วยวิธีเล่าเรื่องแบบไหน ได้เข้าใจง่ายที่สุดในขณะเดียวกันวิธีนั้น ๆ ต้องสะท้อนประสิทธิภาพของสินค้าได้ดีที่สุดด้วยเช่นกัน ดังนั้นการทำงานครีเอทีฟ จึงจำเป็นต้องรู้วิธีทำงานอย่างมีระบบแบบแผนและขบวนการคิดตามวัตถุประสงค์นั้นๆ อย่างน่าสนใจและแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และการทำงานที่ต้องควบคู่ไปกับ Copywriter ทุกชิ้นงานเพราะทั้ง 2 สิ่งนี้ ต้องควบคู่กันไปในแต่ละชิ้นเสมอ

Credit

สนใจทำ Presentation ติดต่อที่นี่ http://presentationxth.com/

Shared on 31 JUl 2014 in How to Work life

ส่งต่อความรู้ดีๆ

LINE it!

Cover edit-04

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการเลือกใช้รูปภาพ ที่ Sales...

หากคุณเป็น เซลล์หรือนักการตลาด ถ้าต้องเตรียมการนำเสนอเวลาออกไปพบลูกค้า สิ่งที่ส

วิธีออกแบบ Presentation ให้คนจำได้

การปรุงอาหาร เชฟทุกคนอยากให้คนติดใจในรสชาติอาหาร จึงต้องใช้เครื่องปรุงที่ดี และมี

5 Template...

  ตั้งแต่เล็กจนโต เราต่างผ่านการนำเสนอมาด้วยกันทั้งนั้น เริ่มตั้งแ

Tags

Ads Full Course 2_Banner_Top