คุณสามารถรับ Infographic ดีๆ ฟรี ส่งตรงถึง อีเมลคุณ

new-cover-03

new-cover-03

Recent Stories

ความแตกต่าง ภาษาไทย 3...

ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปตลอด มีความเพี้ยนไปของคำที่ต่างกัน ซึ่งในสมัยต่าง ๆ จะมีคำว่าอะไรบ้าง วัน

ความแตกต่าง ภาษาไทย 3 สมัย

คุยคนเดียว ไม่ได้บ้า!! แต่อาจทำให้ตายเร็วขึ้น!

กว่าแม่นายจะได้ออกเรือนอย่างมีความสุข การคุยกับตัวเองเป็นวิธีหนึ่งที่แม่นายใช้บ่อยๆ แต

คุยคนเดียว ไม่ได้บ้า!! แต่อาจทำให้ตายเร็วขึ้น!

สงกรานต์นี้ หนีเที่ยวต่างประเทศอย่างไรให้ภาษีไม่งอก

หลาย ๆ คนคงกำลังรอคอยวั

สงกรานต์นี้ หนีเที่ยวต่างประเทศอย่างไรให้ภาษีไม่งอก

set zero จัดระเบียบใหม่...

ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านี้เริ่มขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อไรยังมีข้อมูลไม่แน่ชัดนัก แ

set zero จัดระเบียบใหม่ หรือโหดร้ายเกินเหตุ ?

Education